Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta

PL 35, 40101 JYVÄSKYLÄ

Informaatioteknologian tiedekuntamme tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia aktiiviseen yhteistyöhön opiskelijoiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Meidän kanssamme voit suunnitella ratkaisuja yritysten, organisaatioiden ja yhteiskunnan digitalisaatiotarpeisiin. Teemme tutkimusyhteistyötä pienistä selvityksistä laajamittaisiin kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Tarjoamme myös IT-alaan liittyvää koulutusta yrityksille, aineenopettajille ja täydennyskouluttautujille.

http://www.jyu.fi