Centria ammattikorkeakoulu Oy

Talonpojankatu 2, 67100 KOKKOLA
puh 06 825 0000
leena.toivanen@centria.fi
https://web.centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulun Tutkimus&Kehitys-yksikkö esittäytyy digitalisaation ja tuotantoteknologian teemoissa Smart Factory ?tapahtumassa. Nopeasti muuttuvalla teknologian kentällä Centria TKI tukee yrityksiä tarjoamalla ajantasaista osaamista ja kokemusta TKI-työn saralla. Centrian tuotantoteknologian ja digitalisaation tiimit kehittävät ratkaisuja yrityksen toiminnan tehostamiseksi nykyaikaisia järjestelmiä hyödyntäen.

Tuotantoteknologian demonstraationa toimii kollaboratiivinen robotti, joka tekee yhteistyötä ihmisten ja muiden laitteiden kanssa haastavissa olosuhteissa aina teollisuusympäristöstä sairaalaan. Digitaaliset ratkaisut nostavat esiin uusia näkökulmia muun muassa turvallisuuden ja toiminnan tehostamisen kannalta. Turvallisuuden tilannekuva tuo yhteen älykkäät sensoriratkaisut teollisuusympäristön tilanteen ja turvallisuuden reaaliaikaiseen seurantaan ja proaktiiviseen suunnitteluun.

Centrian TKI ?toiminnan kolme peruspilaria ovat hanketoiminta, elinkeinoelämälle tarkoitetut tuotekehitys- ja tuotannonkehityspalvelut sekä koulutuspalvelut. Centrian vahvuus on poikkeuksellisen tiivis kytkentä alueen elinkeinoelämään. Centria-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö työllistää noin 110 henkilöä. Tutkimus- ja kehityshankkeita on käynnissä vuosittain noin 80, joista noin neljäsosa ovat kansainvälisiä hankkeita. Asiantuntijamme ja laiteympäristömme ovat käytettävissä kaikenlaiseen yritysten ja julkisyhteisöjen toimintojen kehittämiseen.

https://web.centria.fi